Autobedrijf Op Weg Disclaimer

Autobedrijf Op Weg, gevestigd aan Hefbrugweg 12, 1332 AN Almere, KvK nummer 59437006, biedt de volgende informatie en voorwaarden met betrekking tot haar diensten en producten:

1. Algemeen:
Autobedrijf Op Weg verkoopt auto’s en biedt daarnaast diverse diensten aan, waaronder onderhoud, reparaties, en APK-keuringen. Autobedrijf Op Weg heeft geen eigen garagefaciliteiten en is uitsluitend gespecialiseerd in de verkoop van auto’s.

2. Bestellingen en Betalingen:
Bestellingen zijn definitief zodra deze door Autobedrijf Op Weg zijn bevestigd. Betalingen dienen onmiddellijk te worden voldaan voordat de auto de showroom verlaat, ongeacht of de auto is overgeschreven of niet.

3. Werkzaamheden:
Autobedrijf Op Weg verricht geen werkzaamheden aan auto’s, zoals onderhoud, reparaties of APK-keuringen. Dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door externe bedrijven waarmee Autobedrijf Op Weg samenwerkt.

4. Wettelijke Garantie:
Autobedrijf Op Weg verstrekt wettelijke garantie op de verkochte auto’s zoals vereist door de Nederlandse wetgeving. Deze garantie geldt voor een periode van ten minste één jaar na de leveringsdatum, tenzij anders vermeld op het moment van verkoop. Let op: Zodra er door een andere partij dan Autobedrijf Op Weg aan de auto wordt gewerkt, vervalt alle garantie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

Alle informatie en voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Autobedrijf Op Weg is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden of vertragingen in de informatie die op haar website of andere communicatiekanalen wordt verstrekt. Klanten worden geadviseerd om contact op te nemen met Autobedrijf Op Weg voor specifieke vragen of informatie over haar diensten en voorwaarden.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Autobedrijf Op Weg via:

Telefoon/WhatsApp: +31 6 1746 2227
Email: info@autobedrijfopweg.nl